ข่าว : รมว.เฮ้ง มอบ เลขาฯ รมว. “สุเทพ” จ่ายเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน แก่ทายาทของผู้จัดการผับ Mountain B สัตหีบ

08 สิงหาคม 2565

รมว.เฮ้ง มอบ เลขาฯ รมว. “สุเทพ” จ่ายเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน

แก่ทายาทของผู้จัดการผับ Mountain B สัตหีบ

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิง (MOUNTAIN B) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 15 ราย และได้รับบาดเจ็บ 38 ราย นั้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว และแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมสั่งการให้กระทรวงแรงงาน เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุที่เป็นลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยด่วน ซึ่งตนได้สั่งการให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ เร่งให้การช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยและประสบอันตรายแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมเร่งเยียวยาทายาทของผู้เสียชีวิตอย่างทันท่วงที

โดยในวันนี้ (8 ส.ค.65) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาทของนายวิริยะ แต่งสง่า ผู้จัดการร้าน Mountain B สัตหีบ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ณ วัดป่ายุบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายสราวุธ สุขสวรรค์ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี นายเบญจรงค์ ว่องจรรยากุล หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง นายสมศักดิ์ โยชน์เมืองไพร หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี เพื่อมอบสิทธิประโยชน์แก่ทายาทของลูกจ้างที่เสียชีวิต ซึ่งอุบัติเหตุในกรณีนี้เป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้าง ทายาทจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน โดยมอบให้แก่ นางเบญจมาภรณ์ คล้ายแสง มารดาของนายวิริยะ แต่งสง่า ผู้จัดการร้าน Mountain B สัตหีบ เป็นเงินค่าทำศพ 50,000 บาท เงินทดแทนกรณีตาย 1,008,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 24,410.50 บาท (ไม่รวมดอกผล) และเงินบำเหน็จชราภาพมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 จำนวน 300.96 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,082,711.46 บาท

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวกับสื่อมวลชนว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ฝากแสดงความเสียใจและขอเป็นกำลังใจมายังครอบครัวของลูกจ้างที่ประสบเหตุ สำนักงานประกันสังคมพร้อมมอบสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนให้กับทายาทผู้เสียชีวิต แม้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้ กระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมขอให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เชื่อมั่นและไว้วางใจ ว่าเราจะอยู่เคียงข้างเป็นหลักประกันความมั่นคงตลอดไป

------------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน